• פתרונות מורכבים בתכנון משתף

  • מחוייבים ליצירתיות ומקצועיות

  • מובילים בהתחדשות ועיצוב עירוני

פרויקטים נבחרים

  • מבנה רווחה ומסחר במרכז קצרין

    משרדי הרווחה של המועצה המקומית בשילוב מסחר בקומת קרקע כחלק התחדשות של המרכז הוותיק של...

  • מתחם השוק, רחובות

    תכנון שוק עירוני חדש, בצמוד ובמקום השוק העירוני הקיים ומעליו מגורים, דיור מוגן ומשרדים. במרכז...