בניין-שכונה-עיר

בספטמבר 2016 התקיים הכנס השנתי החמישי לבניה ירוקה בת"א, בו הצגנו את פרויקט המבחן "התחדשות מתחם ביאליק, בית שמש הותיקה" כחלק מפאנל הרצאות בנושא "שכונה – התחדשות עירונית".

הפרויקט הוצג על פי כלי המדידה "שכונה ° 360" לשכונות בנות קיימא המציב קריטריונים להערכת איכות התהליך התכנוני ושילוב שיקולים סביבתיים בתכנון ובביצוע תוך קידום עירוניות במרחב השכונתי.

בבחינה של הפרויקט אל מול הקריטריונים של כלי המדידה קיבל הפרויקט את הציון הגבוה ביותר בין כל הפרויקטים שנבחנו במסגרת זו.

תכנון הפרויקט התחיל מתהליך השאררט (תהליך תכנון משתף) אשר התקיים עם תושבי השכונה, ועד השכונה ועמותות שונות. תהליך זה הוביל להבנת צרכי התושבים והשכונה ובהתאם לתוצרי תכנון המכילים את הצרכים השכונתיים. כיוון ומתחם ביאליק ממוקם במרכז הוותיק של בית שמש, תכנון והוספת דיור באזור זה יחזקו את המרקם הבנוי ויצמצמו את הזחילה העירונית המתרחשת בעשורים האחרונים.

בשכונה כיום אין רשת רחובות ועל כן היא איננה הליכתית ומנותקת מסביבתה. על ידי תכנון ויצירת רשת רחובות צפופה, הוספת תחנות ומסלולי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים וצמצום שטח חניה לכלי רכב פרטיים (באמצעות הרחבת המדרכה) אנו מאפשרים הליכתיות נוחה, נגישות למגוון שימושים ולשטח הפתוח. כמו כן, ראינו בחשיבות תכנון רחובות הניצבים לטופוגרפיה על מנת לאפשר את פתיחת הנוף אל הולכי הרחוב.

בתכנון המוצע, במרכז הטופוגרפי השטוח של השכונה, תוכנן רחוב משולב הכולל מסחר, משרדים, מגורים, מתנ"ס ובתי ספר. רחוב זה מאפשר נגישות למגוון שימושים ומחזק את העסקים השכונתיים והכלכלה המקומית. בנוסף, על ידי שמירת הפרצלציה הקטנה והלא רגולרית, אנו מאפשרים תכנון צפיפות מגורים גבוהה (12.5 יח"ד לדונם ברוטו), יצירת תמהיל דיור מגוון ובניית דיור בר השגה במרכז העיר. יש להוסיף כי תכנון השכונה כלל התאמה של הבינוי לטופוגרפיה הקיימת, תכנון גינות מגוונות, שימור עצים קיימים והפיכת השטח הפתוח הנמצא מצפון, לפארק טבע עירוני הנגיש לכולם.