שאררט להתחדשות לב העיר דימונה במסגרת הפעילות של מרחב בערי הנגב

בשבוע הראשון של חודש מרץ, התקיים שאררט להתחדשות לב העיר דימונה במסגרת הפעילות של מרחב, התנועה לעירוניות בישראל, בערי הנגב, ביוזמת קרן מיראז', ראש עיריית דימונה בני ביטון בשותפות עם המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות של הצוות המקצועי בעיריה, תושבים ובעלי עסקים במרכז המסחרי הוותיק, ומתכננים ממשרד הבינוי והשיכון.

צוות המשרד בראשות עירית סולסי, השתתף בהתנדבות בכל ימי השאררט בניהול ההנחיה של השאררט וכחלק מצוות התכנון להתחדשות לב העיר דימונה.

בהמשך לסדנת ראשי רשויות וסיור בגרמניה בו השתתף ראש עיריית דימונה בני ביטון, הוחלט במשותף עם ראש העיר לקיים שאררט רב משתתפים להתחדשות מרכז העיר והשכונות הוותיקות.

תוצרי השאררט:

תכנית מדיניות וכלים להתחדשות מרכז העיר אותם יישם בעתיד צוות תכנון מקצועי בתכנית מפורטת (תב"ע) ובפיתוח מפורט של המרחב הציבורי.
קיום השאררט בדימונה הוא מתוך כוונה להשפיע הלכה למעשה על העשייה העירונית ולחזק את מרכזי הערים בנגב.

המצב הקיים בלב דימונה היום: