עשר שנים עם 20 שאררטים

את שנת 2019 התחלנו בירוחם, שבה הובלנו שאררט יחד עם מועצת העיר ירוחם, צוות משרד הבנוי והשיכון, צוות מקצועי של אדריכלים ומתכננים והכל במימון ויוזמה של קרן מיראז' לפיתוח הנגב. מטרת השארט לייצר כלים לחיזוק מרכז העיר ירוחם ושכונותיה הותיקות.

לפני עשר שנים הבאנו לארץ את הרעיון של תכנון משתף, החלטנו לשמור על שמו המקובל בעולם – שאררט, התהליך התכנוני המשתף מאפשר לפתור בעיות תכנוניות ולעלות נושאים מנקודות מבט של בעלי עניין רבים בפרוייקט. הפתרונות שעולים בתהליכי שאררט מקובלים על הרבה מהגורמים המובילים ולכן גוררים הרבה פחות התנגדויות.

השאררט הראשון שעשינו בארץ בשנת 2007 היה בקריית שמונה ובתחילת השנה הובלנו כאמור את שאררט ירוחם העשרים במספר, כך שאפשר לומר שחרשנו את הארץ לאורכה ולרוחבה, עם שאררטים שמטרתם לשפר את העירוניות הישראלית.