שאררט היא הדרך העדיפה להתרת מצבים מורכבים ופתרון קונפליקטים בתכנון עירוני

שאררט charrette:

 • תהליך תכנון עירוני משתף מהיר, יצירתי ואינטנסיבי המשתף את צוות הרשות המקומית, התושבים וצוות מקצועי רב תחומי, במטרה להגיע לפתרון מושכל והוליסטי וליצור תכנית מוסכמת וברת ביצוע.
 • הדרך העדיפה להתרת מצבים מורכבים ולפתרון קונפליקטים תכנוניים.
 • מייצר אמון ומחזק את הקשר בין הרשות לתושבים.
 • קוצר הצלחות רבות בתוך המרקם העירוני בו קיים קונפליקט וריבוי אינטרסים.

השאררט (charrette) מתקיים בארה"ב יותר מ 20 שנה ומשמש כתהליך תכנון משתף מוביל ברשויות תכנון עירוני ויזמים פרטיים שהבינו את היתרונות העצומים הגלומים בו.

אנו עירית סולסי ודרור גרשון, היחידים בארץ בעלי ההכשרה בתכנון והנחיית שאררט, משרדנו הינו היחיד בישראל לו הניסיון בהובלת צוות בתהליך השאררט והצלחה מוכחת במשך 10 שנים ומעל ל-16 פרוייקטים מורכבים בתכנון אדריכלי ותכנון עירוני.

איך מתנהל השאררט?

תהליך תכנון בהשתתפות צוות מקצועי וכל בעלי העניין בתכנית, המביא את כל מקבלי ההחלטות למקום אחד. כל הצדדים המעורבים יושבים יחד ועובדים בקרבת האתר במשך מספר ימים להכנת תכנית ברת ביצוע. העבודה בשאררט מתבצעת במהלך של 3-5 ימים רצופים בעיר ובקרבת האתר בו מתוכנן הפרוייקט.

 • השאררט הוא החלק המרכזי של תהליך התכנון המשתף
 • הצוות המקצועי– עובד במקום ברציפות במהלך 3-5 ימי השאררט
 • בעלי העניין– משתתפים בפגישות המאורגנות מראש
 • הציבור הרחב– מוזמן לסדנאות עבודה בכל ערב

השאררט משתף ומערב את כולם במעגלי משוב קצרים, קולו של כל משתתף שווה.

 

 עד היום הובלנו 16 פרוייקטים בתכנון עירוני בתהליך שאררט

יתרונות השארֶרט charrette

 • שיווק הפרוייקט – השארֶרט הינו חוויה יצירתית ומהנה המייצר אירוע שיווקי לפרוייקט
 • מקצועי רב תחומי – צוות מקצועי רב תחומי המנוהל על ידי מנחה מקצועי
 • יצירת קונצנזוס רחב– מפגש מלמד לשיתוף פעולה ויצירת תהליך חיובי לפתרון בעיות
 • קיצור זמן התכנון– צוות תכנון מתכנן באתר בלוח זמנים מצומצם וצפוף. בשיתוף פעולה עם בעלי עניין
 • הקטנת התנגדויות– בניית חזון משותף ההופך מתנגדים לתומכים בתכנית.
 • מעודד פתרונות יצירתיים
 • מאפשר ישימות גבוהה של התכנית– בזכות תמיכה רחבה גדל הסיכוי ליצירת תכנית ברת ביצוע, הניתנת למימוש
 • יצירת אמון הדדי– תכנון בתהליכי משוב קצרים ושקופים מתפתח תהליך הבונה אמון ומתגבשת הבנה אמיתית של המשתתפים בתכנית
 • נוח ונגיש לציבור לקחת חלק– התכנון מתרחש קרוב לקהל היעד ולכל בעלי העניין

שאררטים נבחרים שאנו הובלנו כמשרד אדריכלים