התחדשות מרכז העיר אופקים

  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-33
  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-11
  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-22
  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-44
  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-66
  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-11
  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-09
  • %d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-12

המרכז המסחרי הוותיק של הישוב הוא המקום, אשר בו מתרכזים כל הזיכרונות של תושבי העיר, החוויה של חיי הקהילה התוססים של הישוב שהיה: קולנוע, יום העצמאות ומפגשים חברתיים. במהלך 30 השנים האחרונות, למרות ניסיונות לשיקום,המרכז לא הצליח להתאושש הוא נזנח, הקולנוע נסגר וקמו במקומו מרכזים אחרים המפוזרים ברחבי הישוב והסביבה.

בעלי העניין שהשתתפו בשאררט
כל תושבי העיר,בעלי העסקים, עמותות חברתיות הפועלות בעיר, ראש העירייה (ועדה קרואה), סגניו מנהל המתנ"ס, אגף חינוך, מהנדס העיר וכל הצוות המקצועי, נציגי משרד הבינוי והשיכון מחוז דרום.

הצוות המקצועי שהשתתף בשאררט
ניהול והנחיית שאררט עירית סולסי דרור, אדריכלים – שלומי גנות, יואב שרמן, נריה דולב, אנדרי גרינברג, יהודה עירוני- יעוץ קמעונאי, ליאור עירוני- מיתוג

תוצרי השאררט
לאחר 5 ימי עבודה מלאים, למרות המתיחות הפוליטית, סוכמה תכנית מלאה הכוללת הקמת ועד בעלי עסקים, תכנית פעולה מפורטת, תכנית פיזית הכוללת שימושים מפורטים ושלבי ביצוע המוסכמת על התושבים, בעלי הנכסים ועל צוות מהנדס העיר.

עדיין אין תגובות.

השאר תגובה