התחדשות שכונת מגורים במתחם ביאליק, בית שמש

  • %d7%91%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a7-22
  • %d7%91%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a7-44
  • %d7%91%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a7-55
  • %d7%91%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a7-66
  • %d7%91%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a711
  • %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a9-21
  • %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a9-04
  • %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a9-07
  • %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a9-06
  • %d7%91%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a712

פרוייקט בינוי- פינוי – בינוי במסגרת מסלול להתחדשות עירונית של משרד הבינוי והשיכון. שכונה וותיקה במרכז בית שמש 333 יח"ד קיימות. מבנים 2-4 קומות, דירות קטנות, אוכלוסיה מבוגרת ומשתכני עמידר. שני בתי ספר במרכז השכונה מעט תלמידים, תשתיות מעטות ומוזנחות ונוף מיוחד לכיוון צפון והר תנופה. למרות מיקומה במרכז אין נגישות סבירה למרכז ולשרותים העירוניים.

בעלי העניין שהשתתפו בשאררט
תושבי השכונה הותיקים, תושבים חדשים יוצאי אתיופיה ובעלי דירות. עירית בית שמש ראש העיר וכל הסגנים, יו"ר הוועדה המקומית, מהנדס ואדריכלית העיר וכל הצוות, חינוך, תרבות וספורט, רווחה ואיכות סביבה. משרד להגנת הסביבה- מחוז ירושלים.

הצוות המקצועי שהשתתף בשאררט
מנהל פרויקט, אברהם ברגר- קידום, אלבר אנדריאה- אופק הנדסה תנועה, פדיה זועבי - כבישים וניקוז, שייקה בלוי – שמאי, ואדים טיסחוב- מים וביוב, רונית גולן– איכות סביבה, ליאור מנצ'ר – יועץ חברתי, ניהול הנחיית השאררט , אדריכלות ונוף: עירית סולסי דרור גרשון אדריכלים, שלומי גנות, יואב שרמן, שרון שטיינבוך, אנדריי גרינברג.

תוצרי השאררט
לאחר 5 ימי תכנון משתף נרקמה תכנית מוסכמת על התושבים ונציגי העיריה. למרות כמות יח"ד קיימות גדול, שטח הררי ושמירה על פרצלציה קיימת כעקרון תכנוני. התוצרים: תוכניות בינוי, שימושי קרקע, תנועה מיקום שטחי ציבור כולל מבטים הממחישים את החזון המשותף כמו כן תוכנית המשך עבודה עם התושבים והוקם ע"י התושבים ועד שכונה.

לסיכום
בזכות התהליך המשתף בתחילת הדרך ב 2012, התוכנית קודמה באופן מהיר בכל וועדות התכנון והוגשו מעט מאוד התנגדויות. התכנית קיבלה תוקף בסוף 2015.

עדיין אין תגובות.

השאר תגובה