מתחם באזל, באר-שבע

התחדשות בשטח ריק במרכז שכונה א' בבאר שבע.
330 יחידות דיור, מסודרות לאורך הרחובות כבלוק עירוני. מסחר לאורך רחוב ביאליק, רחוב המקשר בין השכונות א' וב' בעיר וגינה במרכז המתחם המקושרת לשביל העובר בשכונה וקושר את מבני הציבור.

עדיין אין תגובות.

השאר תגובה